ANBI

Balans per

31 dec 2016

31 dec 2015

31 dec 2014

31 dec 2013

31 dec 2012

 

 

 

 

 

 

Activa

 

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

 

Lopende bankrekening

€ 1,866.33

€ 1,905.03

€ 1,814.97

€ 1,519.62

€ 1,247.11

Spaarrekening

€ 2,147.64

€ 2,133.70

€ 2,117.65

€ 2,095.00

€ 2,095.30

Overige liquide middelen

€ 275.00

€ 275.00

€ 275.00

€ 275.00

€ 325.00

Totaal

€ 4,288.97

€ 4,313.73

€ 4,207.62

€ 3,889.62

€ 3,667.41

 

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

 

Eigen Vermogen

€ 1,813.97

€ 1,838.73

€ 1,732.62

€ 1,414.62

€ 1,192.41

Vooruit ontvangen bedragen

€ 2,475.00

€ 2,475.00

€ 2,475.00

€ 2,475.00

€ 2,475.00

 

€ 4,288.97

€ 4,313.73

€ 4,207.62

€ 3,889.62

€ 3,667.41

 

 

 

 

 

 

ANBI

Stichting Just Now, stichting voor gerechtigheid en vrede in Sri Lanka

 

RISN/Fiscaal nummer: 8209.61.504

 

Contactgegevens: Postbus 500, 6200 AM Maastricht

 

Bestuurssamenstelling:

Dhr M Jansen, voorzitter

Dhr S. Kumarasamy, penningmeester

Mevr M.P de Vos, secretaris

Dhr S Nadesamoorthy, bestuurslid

 

Beloningsbeleid:

Onkostenvergoeding

Reiskostenvergoeding

Doelstelling:

 

Het beleid is er op gericht om beide doelstellingen van de stichting Just Now dichter bij te brengen. De doelen zijn:

bevorderen van gerechtigheid en vrede in Sri Lanka

bevorderen van belangen van ontheemde Tamils en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

De stichting Just Now is eerder een mensenrechtenorganisatie dan een fondswervende instelling. Bevorderen van gerechtigheid en vrede in Sri Lanka is een kwestie van vrede samenwerking, een lange adem, veel doorzettingsvermogen en tot nu toe nog weinig resultaat.

 

Om belangen van ontheemde Tamils te bevorderen heeft de stichting besloten om ook fondswervende activiteiten te ontplooien. Door met name een project van (oorlogs)weduwen en hun kinderen te ondersteunen probeert Just Now het streven naar gerechtigheid alvast een beetje handen en voeten te geven.

 

Samenwerking als belangrijkste middel :

In december 2013 is geld ingezameld door middel van een sponsordiner in samenwerking met de Stichting Pietje, waaraan 125 personen hebben deelgenomen. De opbrengst wordt verdubbeld (met 55%) door Wilde Ganzen en ingezet om een project van HAVONOS in Noord Sri Lanka te realiseren. Deze weg via HAVONOS wordt bewandeld, omdat deze stichting in Raalte al vele jaren ervaring heeft met succesvolle projecten.

 

Bij het bevorderen van gerechtigheid en vrede is niet mogelijk zonder samenwerking met andere gelijkgezinde groepen en instellingen. Verzamelen en uitwisselen van relevante informatie is en blijft een belangrijk onderdeel. De website www.just-now.eu een van de middelen daartoe.

 

In 2012 en 2013 heeft Just Now actief deelgenomen aan de Nationale Dodenherdenking in Heerlen. Herdenken van hen die door oorlogsgeweld het leven lieten is belangrijk voor Just Now. In 2014 zal de stichting opnieuw meedoen. In de hoop ooit te bereiken, dat andere deelnemers aan de Dodenherdenking ook stil te staan bij de mensen, die elders in de wereld slachtoffer van oorlogsgeweld werden.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Vergaderingen, frequentie 1x/2 maanden

Deelname aan bijeenkomst organisaties met gelijke doelstelling

Opbouwen netwerk

 

 

Copyright @ All Rights Reserved