De doelen

De doelen

De doelen die de stichting nastreeft:

  • Het bevorderen van gerechtigheid en vrede in Sri Lanka;
  • Het behartigen van belangen van ontheemde Tamils;
  • Relevante informatie verzamelen en verspreiden;
  • Bijeenkomsten houden, waar betrokkenen ervaringen kunnen delen en nieuwe stappen kunnen plannen en
  • Samenwerken met ieder die de doelstelling ondersteunt en met respect voor ieders rechten.

Copyright @ All Rights Reserved